Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v internetovom obchode TALO https://mujdetskypokoj.cz - ďalej len ("obchod").

Vážený zákazník!
Záleží nám na Vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri využívaní našich služieb cítili pohodlne. Nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o pravidlách spracovania Vašich osobných údajov a súboroch cookies, ktoré náš obchod používa. Tieto informácie boli pripravené s prihliadnutím na GDPR, teda na všeobecné nariadenia o ochrane údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV ("správca")

DOROTA DANUTA KOCUR, podnikateľský subjekt podnikajúci pod menom PLUSDOM DOROTA KOCUR, zapísaný do Centrálneho registra informácií o hospodárskej činnosti vedených ministerstvom rozvoja a financií, NIP 6412396140, REGON číslo 362165380,ul. Romantyczna 31, 41-709 Ruda Śląska

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE

Ak máte v úmysle zriadiť si užívateľský účet a využívať naše služby, budete požiadaní o poskytnutie svojich osobných údajov.
Vaše údaje spracúvame na účely uvedené nižšie, ktoré súvisia s fungovaním obchodu a poskytovaním našich služieb - ďalej len "služby“.

Účel spracovania:
• Poskytovanie služieb ponúkaných v internetovom obchode
• Vyplnenie Vašich objednávok
• Priamy marketing ponúkaných služieb okrem informačného bulletinu
• Zasielanie noviniek

Základom pre spracovanie údajov je:
• Kúpna zmluva (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR)
• Pre nás záväzná právna povinnosť v súvislosti s účtovníctvom (článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR)
• Váš súhlas vyjadrený v rámci obchodu (článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR)
• Zmluva o poskytovaní služieb (článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR)
• Náš oprávnený záujem na stanovovaní, uplatňovaní alebo obrane nárokov (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR)
• Náš oprávnený záujem na profilovaní na marketingové účely (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR)

Poskytnutie údajov:

Dobrovoľné, v niektorých prípadoch však môže byť potrebné uzatvorenie zmluvy.

Následky neposkytnutia údajov - v závislosti od účelu, na ktorý sa údaje poskytujú:

 • bez možnosti registrácie v obchode
 • bez možnosti využívať služby Obchodu
 • v obchode nie je možné nakupovať
 • bez možnosti dostávať informácie o propagačných akciách alebo špeciálnych ponukách ponúkaných v obchode

Možnosť odvolať súhlas:

 • kedykoľvek

Spracovanie údajov zostáva zákonné až do odvolania Vášho súhlasu.

PROFILOVANIE

V rámci obchodu môžeme pomocou Vami poskytnutých osobných údajov automaticky prispôsobiť obsah Vašim potrebám - ide o tzv. profilovanie. V rámci profilovania Vám budú ponúkané produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať, alebo informácie, ktoré sú pre Vás právne záväzné.

Pred začatím profilovania Vás požiadame o súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Spracovanie Vami poskytnutých údajov ostáva zákonné až do odvolania Vášho súhlasu.

OBDOBIE SPRACOVANIA

Vaše údaje budeme spracovávať iba po dobu, v rámci ktorej má spracovanie údajov právny základ. Ukončí sa:

 • zánikom zákonnej povinnosti spracovať Vaše údaje
 • zánikom možnosti domáhať sa nárokov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej obchodom ktoroukoľvek zo strán
 • keď odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov

 

- podľa toho, čo sa v danom prípade uplatňuje a čo nastane najneskôr.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov používame organizačné a technické opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane šifrovania spojenia pomocou certifikátu SSL.

VAŠE PRÁVOMOCI

Máte právo požiadať o:

 • prístup k vašim osobným údajom
 • úpravu alebo vymazanie údajov
 • vynechanie časti poskytnutých údajov
 • obmedzenie spracovania

 

Zo zákona máte právo aj na podanie námietky proti spracovaniu a na podanie žiadosti o prenos údajov inému správcovi.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás. Ak si myslíte, že Vaše údaje sú spracovávané nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu.

COOKIES

Tak ako väčšina webových stránok, aj my používame takzvané cookies. Cookies sú súbory uložené v pamäti vášho zariadenia (počítač, telefón atď.) a umožňujú Vám okrem iného využívať všetky funkcie obchodu. Cookies môžete kedykoľvek vymazať a zablokovať ich používanie v budúcnosti.

 

V našom obchode sa súbory cookies používajú za účelom zapamätania si informácií o Vašom prihlásení v obchode, na štatistické, marketingové účely a pre plnohodnotné využitie funkcií obchodu.

 

Ak sa chcete dozvedieť ako spravovať cookies, vrátane ich deaktivácie vo svojom prehliadači, môžete použiť súbor pomocníka Vášho prehliadača. Informácie o tejto téme si môžete prečítať stlačením klávesu zy 1 v prehľadávači. Relevantné tipy nájdete navyše na nasledujúcich podstránkach, v závislosti od použitého prehliadača to môže byť napríklad
Pokiaľ nezakážete použitie cookies v nastaveniach Vášho prehliadača, implicitne súhlasíte s ich používaním. Viac informácií o cookies nájdete napríklad na Wikipedii.

EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

V rámci našich služieb je nevyhnutné využiť služby externých subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom poskytnuté. Medzi tieto subjekty patria:

 • subjekt prepravujúci tovar alebo zabezpečuje poštové služby
 • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy
 • účtovná kancelária
 • poskytovateľ hostingu
 • subjekt, ktorý zabezpečuje optimalizáciu obchodu
 • naši partneri na základe občianskoprávnych zmlúv, ktorí podporujú našu súčasnú činnosť
 • poskytovateľ softvéru, ktorý uľahčuje podnikanie (napr. účtovnícky softvér)
 • poskytovateľ technickej podpory
 • poskytovateľ softvéru potrebného na prevádzkovanie on-line obchodu

SKONTAKTUJTE SA S ADMINISTRÁTOROM

Chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov?

Chcete sa spýtať na niečo, čo súvisí s našimi pravidlami ochrany osobných údajov?

info@talo.com.pl / info@mujdetskypokoj.cz