Právo na odstoupení od smlouvy

Vrácení zboží a reklamace

Odstoupení od smlouvy

Jste-li spotřebitelem - zpravidla máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku.

Odstoupit od smlouvy můžete odesláním prohlášení o odstoupení od smlouvy, například e-mailem zaslaným na adresu: info@talo.com.pl / info@mojadetskaizba.sk s uvedením údajů o datu nákupu, modelu a popisem závady (můžete přiložit i fotografie)

Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů.

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

 • smlouva, ve které vydáváme zboží, přičemž jsme povinni převést její vlastnictví - od převzetí zboží Vámi nebo Vámi určenou třetí stranou, kromě dopravce
  pro digitální obsah - ode dne uzavření smlouvy.
Pro dodržení termínu stačí zaslat výpis před jeho uplynutím.

 

Vrácené zboží nám vraťte na následující adresu: ul. Planty Kowalskiego 5 41-709 Ruda Śląska, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste odstoupili od smlouvy.

Platby, které jste provedli, včetně nákladů na doručení zboží za podmínek stanovených v předpisech, Vám budou vráceny okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy

Máme právo zadržet vrácení platby, která byla od Vás přijata, dokud nedostaneme zboží zpět, nebo dokud neposkytnete důkaz o jeho zaslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy na dálku v případě, že jde o smlouvu:

 • u které je předmětem služby produkt vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb (malované postele),
 • u které je předmětem služby produkt, jehož stav se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost,
 • u které je předmětem služby produkt dodáván v zapečetěném obalu, kterou nelze po otevření balení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen,
 • ve které předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy, nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balík po dodání otevřen,
 • pro dodání digitálního obsahu, který se nezaznamenává na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

 

Podrobné informace o odstoupení od smlouvy naleznete v našem prodejním řádu.

Stížnosti

Jste-li spotřebitelem (zákazníkem) a prokáže se, že zboží zakoupené u nás je vadné, máte právo na reklamaci na základě záruky. Stížnost je třeba podat na následující e-mailovou adresu: info@talo.com.pl / info@mojadetskaizba.sk nebo poštou na tuto adresu: ul. Romantyczna 31 41-706 Ruda Śląska.

Z důvodu chyby nebo jiného nedostatku na zakoupeném produktu, můžete požádat:

 • o výměnu produkt za produkt bez poškození,
 • odstranění chyby,

nebo požádat o:

 • snížení ceny,
 • odstoupení od smlouvy - v případě závažné chyby.

Jako prodávající odpovídáme za závady zjištěné do dvou let od data dodání produktu.

Je také důležité výrobek (postel, stůl atd.) Neskládat, pokud se zjistí chyby. Výrobek s poškozenými částmi nebude předmětem reklamace.

Zpravidla můžete reklamaci podat do jednoho roku od zjištění závady, doba na uplatnění reklamace však nemůže skončit dříve, než vyprší doba odpovědnosti prodávajícího.

Posouzení Vaší stížnosti (resp. odpověď na stížnost) se uskuteční do 14 dnů od data obdržení Vaší stížnosti.

Více informací o reklamaci naleznete v našich obchodních pravidlech.

Reklamovaný produkt je třeba zaslat na adresu:

TALO

ul. Planty Kowalskiego 5,
41-709 Ruda Śląska,
Poland